Uzmanlık Alanlarımız

Klinik vaka tanımlaması olarak nevrotik problemler içerisinde yer alan ergen ve yetişkin bireylere psikoterapi hizmeti verilmektedir. Bunlar;

+Anksiyete Bozukluğu
+Obsesif Kompulsif Bozukluk
+Major Depresyon
+Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB)
+Panik Bozukluk
+Sosyal Fobi

problemleri yaşayan bireyler, psikoterapi hizmetimize başvurabilir.

Ek olarak, yasalar uyarınca klinik psikolog görev ve sorumlulukları‘nda klinik psikologların psikoterapi yapabileceği konular olan;

+İhmal ve Terk
+Kötü Muamele
+Hastalık ve Tedavi Sonrası Dönemde Destek
+Eğitim ve Okuma Yazma ile İlgili Problemler
+İş ve İşsizlik ile İlgili Problemler
+Sosyal Çevre ile İlgili Problemler
+Çocuklukta Yaşanan, Olumsuz Durumlar ile İlgili Problemler (Travmalar)
+Yetiştirme ile İlgili Problemler (Ebeveyn Danışmanlığı)
+Aile ve Aile İçi Uyum ile Alakalı Problemler
+Cinsel Eğilim, Davranış ve Uyum ile Alakalı Problemler
+Yaşam, Yönetim Güçlükleri ile Alakalı Problemler

konularında da, bireyler psikoterapi hizmetimize başvurabilir.

Önleyici hizmet kapsamında;

+Hayata Dair İşlevleri Arttırma
+Akran Zorbalığı
+Kariyer Değerlendirme
+İçgörü Çalışmaları
+Psikososyal Eğitim

ve benzer konularda, bireyler Psikolojik Danışmanlık hizmetimize başvurabilir.

İşverenlere ve Kurumsal Şirketler, Çalışanlarına Yönelik;

+Mobbing
+Performans
+Ekip İçinde Uyum

ile ilgili hizmet almak için, Kurumsal Danışmanlık hizmetimize başvurabilir.