Ümit Özkan Yalçın, 1991 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi.

Eğitim hayatı:

Lise: 19 Mayıs Anadolu Lisesi – Eskişehir

Lisans: Doğuş Üniversitesi – Psikoloji (İngilizce)

Yüksek Lisans: Kent Üniversitesi – Klinik Psikoloji

Üniversite yıllarında;

Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubunda Yerel Yapılanma Başkanlığı, Doğuş Üniversitesi Psikoloji Kulübü Yöneticiliği yaptı. Sayısız sosyal sorumluluk, akademik etkinlik ve kültürel etkinlik düzenledi, yönetti, düzenlenmesine yardımcı oldu. Üniversitelerde konuşmalar düzenledi.

İki kez ders dışı etkinlik ödülü aldı.

Çalışma olarak, “Ölüm Korkusunun Dikkat Üzerine Olan Etkisi” ni inceledi.

Üniversite sonrası:

Yüksek Lisans eğitimine başladı. Aynı zamanda çeşitli kurumlarda serbest psikologluk mesleğini sürdürdü. Bununla beraber psikososyal destek çalışmaları yaptı.

Yüksek lisansını “Dodo Kuşu Etkisi, Psikoterapideki Yeni Yaklaşımlar” ile alakalı yazdığı proje ile tamamladı. Psikoterapi tarihini, zaman içinde değişimini ve kullanım alanlarını yakından inceledi.

2020 yılında, Eskişehir’de Grata Danışmanlık / Psikoterapi’yi kurdu. Bu kurumun amacı, danışanlara, nitelikli, bilimsel ve ölçülebilir hizmetler vermek.

Yaklaşım:

Psikoterapi yaklaşımı olarak, “teknik eklektisizm” adı verilen yaklaşımı uygulamaktadır. Bunun anlamı, bir teoriye tam anlamıyla bağlı olmadan, farklı psikoterapi ekollerinden enstrumanlar kullanmak olarak tanımlanabilir. Genellikle, temelde Bilişsel Davranışçı Terapi methotları ile psikoterapiyi şekillendirse de Bilinçli Farkındalık (mindfulness), İçgörü artırmak üzerine çalışmalar, Varoluşçu Terapi ya da diğer ekollerden olan psikoterapi enstrumanlarını da bu sürecin içine ekleyebilir. Burada önem verilen, danışanın durumu, terapötik ittifak sonucunda varılmak istenen hedef birliği, danışan için sürdürülebilirlik ve kişiye özel şekilde olmasıdır. Terapi methodunun bilimsel ve ölçülebilir olması, yaklaşımda oldukça önemlidir, bunun için gerekli görüldüğünde testler uygulanır. Bir diğer önemli olansa, psikolojinin yaşamın içinden olduğu gerçeğine paralel olarak, insani özelliğini kaybetmemesi adına danışan ile kurulan “insani ve açık iletişim” dir.

Gizlilik ve Etik:

APA (American Psychology Associations) ve TPD (Türk Psikologlar Derneği)’nin tüm etik ve gizlilik ilkelerine uyulmaktadır. Seans öncesi, danışan ile psikolog arasında bir onam formu imzalanmaktadır. Psikolog, anlatılan her şeyi, APA ve TPD’nin belirlediği etik ve kanunun belirlediği gizlilik ölçüsünde uymayı yazılı olarak taahhüt eder.

Etik ilke olarak öncelik, danışanın hiç bir surette yargılanmaması, öznel olarak davranmak istediği, hedeflediği modelin dışına çıkılmaması önem taşır. Psikolog, burada vasıf olarak, danışanın bakmadığı perspektiften bakmasını sağlayabilmek, hedeflenilen duruma ulaşabilmek adına yapılabilecek zihinsel ve davranış süreçlerini düzenlemek ile yükümlüdür.

https://www.apa.org/ethics/code/ | https://www.psikolog.org.tr/tr/files/folder/etik-yonetmeligi-x389.pdf