Uzmanlık Alanlarımız

Klinik vaka tanımlaması olarak nevrotik problemler içerisinde yer alan ergen ve yetişkin bireylere psikoterapi hizmeti verilmektedir.

Anksiyete Bozukluğu
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Major Depresyon
Özgül Fobi
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB)
Panik Bozukluk
Sosyal Fobi

problemleri yaşayan bireyler, psikoterapi hizmetimize başvurabilir.

Ek olarak, yasalar uyarınca klinik psikolog görev ve sorumlulukları‘nda klinik psikologların psikoterapi yapabileceği konular olan;

İhmal ve Terk
Kötü Muamele
Hastalık ve Tedavi Sonrası Dönemde Destek
Eğitim ve Okuma Yazma ile İlgili Problemler
İş ve İşsizlik ile İlgili Problemler
Sosyal Çevre ile İlgili Problemler
Çocuklukta Yaşanan, Olumsuz Durumlar ile İlgili Problemler (Travmalar)
Yetiştirme ile İlgili Problemler (Ebeveyn Danışmanlığı)
Aile ve Aile İçi Uyum ile Alakalı Problemler
Cinsel Eğilim, Davranış ve Uyum ile Alakalı Problemler
Yaşam, Yönetim Güçlükleri ile Alakalı Problemler

konularında da, bireyler psikoterapi hizmetimize başvurabilir.

Önleyici hizmet kapsamında;

Hayata Dair İşlevleri Arttırma
Akran Zorbalığı
Kariyer Değerlendirme
İçgörü Çalışmaları
Psikososyal Eğitim

ve benzer konularda, bireyler Psikolojik Danışmanlık hizmetimize başvurabilir.

İşverenlerin ve kurumsal şirketlerin çalışanlarına yönelik

Mobbing
Performans
Ekip İçinde Uyum

ile ilgili hizmet almak için, Kurumsal Danışmanlık hizmetimize başvurabilir.